Sal Khan houdt een pleidooi om te sturen op basis van beheersing van de lesstof in plaats van toetsresultaten. Hiaten kunnen voorkomen worden door gebruik te maken van moderne techniek. Daardoor kunnen leerlingen een individueel traject volgen. Pas als ze de stof beheersen, komt de volgende stap in beeld.