Op deze pagina een overzicht van mijn producten. Sommige producten zijn gratis en kun je downloaden. Bij de andere producten staat een verwijzing naar de pagina of website met bestelinformatie.

Hoe maak je een …

Een werkstuk maken klinkt makkelijker dan het is. Geef je leerlingen met het A4tje Hoe maak je een werkstuk? houvast. En vergeet niet om meteen te laten zien hoe je gaat beoordelen!

Net als met een werkstuk krijgen ook bijna alle basisschoolleerlingen te maken met een spreekbeurt met een presentatie. Voor een deel is de werkwijze hetzelfde als bij een werkstuk. Hoe pak je dat aan?

stappenplan boekenbeurt boekpresentatie

Na zoeken, puzzelen en testen heb ik een stappenplan ‘boekenbeurt nieuwe stijl’ ontworpen, lees meer in mijn blog.

Bij deze boekenbeurt of boekpresentatie beantwoorden de kinderen na het lezen van een boek voor zichzelf een aantal vragen. Daarna maken ze iets bij het verhaal.

Fantasiekaarten

De id-o-matic fantasiekaarten zijn aantrekkelijke keuzewerkopdrachten waarmee de kinderen zelfstandig een creatieve uitdaging aangaan.

Vrijwel alle leerkrachten zijn druk met het bieden van maatwerk aan de leerlingen. Taal, rekenen, lezen, daarvoor zijn voldoende middelen te krijgen. Om de leerlingen ook op het creatieve vlak een passende uitdaging te bieden zijn de id-o-matic fantasiekaarten ontwikkeld.

Bij diverse thema’s zijn gratis fantasiekaarten beschikbaar. Ontdek dat het werken met de fantasiekaarten ruimte geeft aan de ideeën van de leerlingen en dat het toch duidelijk is wat ze moeten doen. Probeer het uit!

Werkboeken voor extra uitdaging in groep 3/4

Werkboek Olle is een vakoverstijgend werkboek voor (eind) groep 3 van de basisschool bij het leesboek Olle. Het werkboek is nog te koop, maar helaas is het leesboek van Willem Vromant alleen tweedehands verkrijgbaar.

Het werkboek Letterrijk is een vakoverstijgend werkboek om een extra uitdaging te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 4. In het werkboek staan uitdagende opdrachten over verschillende thema’s rondom letters.

Publicaties

Onze school is Present

In opdracht van het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa en Stichting Present Nederland ontwikkelde ik de methode Onze school is Present voor groepen leerlingen die zich vrijwillig in willen zetten voor kwetsbare mensen in hun omgeving.

In ‘Kort & prachtig’ staan teksten, soms voorzien van beelden, waarmee je een vergadering of bijeenkomst kunt openen. Serieus en lichter van toon, expliciet Bijbels maar ook algemeen levensbeschouwelijk. De verbindende rode draad van al deze teksten is dat ze een kort en prachtig moment creëren, dat de toon zet voor de bijeenkomst.

Met bijdragen van: Tim van Beek, Aart van den Berg, Jan Bot, Imke Brok, Pauline Buit, Karel Eykman, Henk Fonteyn, Cocky Fortuin-van der Spek, Aat van der Harst, Hanna Holwerda, Henriëtte Hoogenkamp, Martha Kroes, Jolanda van der Marel-Krikke, Riekje van Osnabrugge, René van der Rijst, Lynette de Ruijter, Harm Siebesma, Jikkie Veenstra, Ina Veldman, Sytze de Vries, Piet van der Waal.
Samenstelling en redactie: Iris Stekelenburg-van Halem
Foto’s: Jan Bot

Mijn bijdragen

Voor het boek schreef ik twee verhalen:

 • Buit, P. (2018). Kringloop. In Stekelenburg-van Halem, I. (Red.), Kort & prachtig (p. 14). Amersfoort: Kwintessens.
 • Buit, P. (2018). Meesterschap. In Stekelenburg-van Halem, I. (Red.), Kort & prachtig (p. 50). Amersfoort: Kwintessens.

In ‘Wie maken het onderwijs? Teksten om van te leren’ tonen 15 educatieve auteurs de vele aspecten van hun werk.

Inhoud

Wie maken al die leermiddelen die dagelijks door duizenden leerligen, deelnemers, scholieren en studenten worden gebruikt?
Het werk van educatieve auteurs komt vrijwel nooit in de spotlights. Wie zijn die stille makers met hun verrijkende invloed op leerlingen, scholieren en studenten? Vijftien (educatieve) auteurs geven antwoorden op vragen als:

 • Wie zoekt de plaatjes uit?
 • Wat wordt er in het onderwijsveld bedoeld met creativiteit?
 • Zitten er verborgen boodschappen in lesboeken?
 • Op hoeveel manieren kun je een vraag stellen?
 • Wat is een goede (les)tekst?
 • Hoe ga je om met feedback?
 • Hoe lang duurt het voordat een schoolboek klaar is?
 • Wanneer weet je of een leermiddel ook aanslaat bij de doelgroep?
 • Moet je meer dan een jaar op je geld wachten?
 • Wat betekenen al die formuleringen in een auteurscontract?

Mijn artikelen

Voor het boek schreef ik twee artikelen:

 • Buit, P. (2015). De vloek van kennis. In Kruis, J. (Red.), Wie maken het onderwijs. Teksten om van te leren (pp. 19-25). Hafsen: Schoolvoorbeeld.
 • Buit, P. (2015). Creatief binnen de kaders. In Kruis, J. (Red.), Wie maken het onderwijs. Teksten om van te leren (pp. 99-105). Hafsen: Schoolvoorbeeld.