Een prachtige cursus gevolgd: MoMA Art & Activities. Interactive Strategies for Engaging with Art. Jessica Baldenhoffer, Lisa Mazzola en Stephanie Pau van MoMA delen hun ervaringen en ideeën over hoe je in een museum of klaslokaal leerlingen op een actieve en betekenisvolle manier kunt betrekken bij kunst.

Deze cursus sluit mooi aan bij cursus Art & Inquiry waarin Lisa Mazzola laat zien hoe je een dialoog met leerlingen en studenten kunt vormgeven.

Active Learning

De achterliggende filosofie van de activiteiten is gebaseerd op het constructivisme. Leerlingen leren als ze nieuwe informatie kunnen koppelen aan hun voorkennis. Zo kunnen ze een het onderwerp verbinden aan hun eigen leven.

MoMA wil leerlingen op verschillende niveaus betrekken bij kunst: fysiek, zintuigelijk, emotioneel, sociaal, cultureel, conceptueel. Daarnaast stimuleren ze leerlingen om kritisch te denken. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat de leeropbrengst individueel is en dus niet van buitenaf opgelegd kan worden.

Activiteiten ontwerpen

Bij MoMA maken ze onderscheid tussen Discursive activities (verbaal georiënteerd) en Non-discursive activities. Om de leerlingen op verschillende niveaus uit te dagen, is het belangrijk om niet te beperken tot verbale activiteiten.

Een goede activiteit…

  • heeft duidelijke instructies en heldere verwachtingen,
  • bevat een dialoog en spreekt daarnaast meerdere vaardigheden aan,
  • sluit aan bij voorkennis en ervaringen van de leerlingen,
  • heeft een duidelijke relatie met het kunstwerk en het overkoepelende thema,
  • geeft genoeg ruimte om na te denken,
  • geeft mogelijkheden voor meerdere uitkomsten.

De activiteiten in de cursus worden in twee hoofdgroepen aangeboden:

  1. Analyse en reflectie
  2. Verbeelden (fantaseren), maken en vebinden.

Voor beide groepen zijn diverse activiteiten mogelijk. Deze variëren van schrijven, tekenen, discussieren en debatteren tot bewegen, een game spelen, muziek maken, ontwerpen. Het doel van de activiteit kan daarbij verschillen. In de cursus worden allerlei ideeën en voorbeelden gegeven voor de praktische uitwerking.

Veilig en uitdagend

De veilige en uitnodigende manier waarop Jessica, Lisa en Stephanie leerlingen bij kunst willen betrekken spreekt me erg aan. Ze geven hele duidelijke kaders. Daarbinnen heeft de leerling de vrijheid om op zijn eigen manier te fantaseren over en voor te bouwen op een kunstwerk.

Kunst wordt op deze manier minder spannend. Hetis niet erg als je het niet begrijpt. Of als je het niet mooi vindt. Je kunt er op je eigen manier mee verder, bijvoorbeeld door er op voort te borduren met geluid of juist door het tegenovergestelde te verbeelden.

Veel inspiratie om uitdagende museumactiviteiten te ontwerpen!