Voor de Pieter Jongelingschool in Arnhem maakte ik een welkomboekje voor de kleuters.

De kleuters die komen kennismaken krijgen aan de hand van het boekje een rondleiding. Na de kennismaking krijgen ze het boekje mee naar huis. Zo kunnen ze thuis nog eens nalezen en bekijken hoe het gaat op hun nieuwe school.

De leerkracht personaliseert het welkomboekje. Zo is er ruimte voor de namen van de juffen of meesters en de datum van eerste schooldag.

welkomboekje kleuters

Het welkomboekje is een variant op het welkomboekje van Kindcentrum De Bongerd in Zutphen.