Voor de beweegroute van Dichterbij maakte ik het informatiebord voor het startpunt van de beweegroute.


In de basisset van beweegoefeningen zitten ook oefenigen met een rolstoel of rollator. Dat kan ook samen!

beweegroute samen rolstoel