‘Samen kleuren we de klas’ is een lesbrief waarin leerlingen tijdens een gewone lesdag kunnen ervaren wat het is om ‘Present’ te zijn.

In het kader van het 10-jarig jubileum van Stichting Present Deventer heb ik samen met Jolanda van der Marel een lesbrief ontwikkeld. Deze lesbrief kunnen leerkrachten gebruiken tijdens een gewone lesdag. Met hun groep ervaren zij dat zij met iets te bieden hebben met iets waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden om te doen.

Het werken met de lesbrief draagt bij aan actief burgerschap. Leerlingen zijn deel van een gemeenschap en leveren daar een actieve bijdrage aan.

Lesbrief

De lesbrief met online extra’s is te bekijken op de website van Stichting Present Deventer.

De lesbrief is in rondom twee verhalen ontwikkeld. Het verhaal ‘Luca en de magische munten’ is voor de onderbouw geschreven. Het ‘Rob to the rescue’ voor de bovenbouw.

Present Luca1

Present Luca2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munten

Aan het begin van de lesdag leidt de leerkracht aan de hand van één van de verhalen het thema in. Ook introduceert de leekracht dan de muntjes. Elke leerling die geholpen is, mag een muntje in de pot doen.Hand_Artboard 8

Gedurende de gewone lesdag kunnen de leerlingen muntjes in een pot doen. Als afsluiting bespreekt de leerkracht met de leerlingen wat ze hebben ervaren.

Present Rob2

Present Rob1