Voor het project Moreel Competent schreef ik lesbrieven over de deugden maat, eerlijkheid, respect en vriendschap.

Moreel Competent

Hoe kunnen leerlingen goed worden voorbereid op hun rol in de samenleving? Het Lectoraat Morele Vorming werkte van 2008 tot 2010 aan een innovatieprogramma Moreel Competent. Het programma werd uitgevoerd in samenwerking met drie scholen voor voortgezet onderwijs. Het programma richtte zich op de rol van de docent in de morele vorming van leerlingen. Binnen het project spitstte zich dit toe op het functioneren van leerlingen op school en in maatschappelijke en beroepsgerichte stages.

Lessen

In het kader van het project Moreel Competent zijn meerdere lesbrieven ontwikkeld. Het doel van de lesbrieven is deugden op een aansprekende manier onder de aandacht van de leerlingen brengen.

Ik werkte vier titels uit:

  • Respect is een deugd: Voor de (w)aardigheid
  • Maat is een deugd: De kunst van het genieten
  • Vriendschap is een deugd: Van twee kanten
  • Eerlijkheid is een deugd: Wie ben jij online?