De methode Levend Water in een nieuwe jas: de lessen zijn nu beschikbaar in een digitale omgeving. De werkbladen zijn vernieuwd en hebben daarnaast een frisse nieuwe look gekregen.

Levend Water

Levend Water is een methode voor bijbelonderwijs in de basisschool. In de methode staan bijbelvertellingen centraal. Bij de vertellingen zijn prachtige tekeningen gemaakt door Michel de Boer. Voor de onderbouw zijn er knieboeken voor bij de vertellingen en voor de bovenbouw lesboeken. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met werkboeken.
Voor Hogeschool Viaa, de uitgever van de methode, heb ik samen met de projectgroep gewerkt aan de digitalisering van de methode en de herziening van de werkbladen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de digitale methode aangeboden in abonnementsvorm.

Digitale versie

In het traject hebben we met een groep gebruikers onderzocht welke aanpassingen nodig waren om het materiaal te actualiseren. Op basis van hun inbreng en de wensen van de uitgever is een digitale versie bij de methode gemaakt:

  • Al het beeldmateriaal uit de lesboeken is beschikbaar via de website in een online omgeving van Become-it. De leerkracht kan op het digibord de beelden en informatieve teksten tonen die bij de verhalen horen. De lesboeken zijn dan niet meer nodig, maar kunnen nog wel gebruikt worden.
  • Alle beelden zijn voorzien van labels, zodat er makkelijk gezocht kan worden naar foto’s of illustraties van onderwepren die in de les (spontaan) ter sprake komen.
  • De handleiding is online beschikbaar.
  • De werkbladen zijn in de herziene versie zowel los beschikbaar in de digitale omgeving als in de vorm van een werkboek via de webshop. Ook zijn werkbladen met de antwoorden toegevoegd aan de digitale omgeving.

Herziening werkbladen

Daarnaast zijn de werkbladen inhoudelijk geheel herzien. Veel verouderde opdrachten, met name in de bovenbouw, worden aangepast of vervangen. Ook zijn nieuwe elementen toegevoegd, zoals het ‘woord van de week’ en samenvattingen.

Tot slot heb ik de opmaak van de werkbladen aangepast. De opmaak is minder zwaar, waardoor de pagina’s rustiger ogen. Ook zijn de pagina’s meer gelijkmatig gevuld en illustraties toegevoegd. De werkboeken hebben een sprekende voorkant gekregen. Meer informatie over het online lesmateraal is te vinden op de website van Levend Water: www.bijbelonderwijs.nl.