Ik ontwikkelde samen met de auteurs van Got it?! uitleganimaties voor taal. In de anmiaties wordt een aspect van taal (genre, verhaalopbouw, tekstdoel) of een spellingsregel uitgelegd. Ook maakten we animaties voor luisteren.

Got it?!

Got it?! is een adaptieve online leeromgeving voor rekenen en taal van van ThiemeMeuelnhoff. De leeromgeving is ideaal in klassen met leerlingen op verschillende niveaus. Met Got it oefenen leerlingen rekenen met oefenstof op hun eigen niveau.

Leerlingen kunnen zelfstandig hun kennis en vaardigheden onderhouden en bijspijkeren. Op een dashbord zien ze een overzicht van hun vorderingen . Ook zien ze meteen waar ze nog aan moeten werken.  Meer over Got it?!

Uitleganimaties

In de leeromgeving staan uitleganimaties. Als een leerling er even niet uitkomt, kan deze een uitleganimatie aanklikken. In de animatie wordt een korte uitleg gegeven bij het onderwerp.

Bij de uitleganimaties voor taal werkte ik samen met andere auteurs aan de scripts en maakte op basis daarvan een uitleganimatie. De uitleganimaties die we hebben gemaakt, vallen onder verschillende domeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid: luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid: lezen van zakelijke, fictionele, narratieve en literaire teksten.
  • Taalverzorging: regels voor spelling.

De animaties variëren in referentieniveau van 1F tot 3F.

Kijk hier voor een Demo van Got it?! Taal.