John Spencer en A.J. Juliani introduceren LAUNCH. De LAUNCH-cyclus is een werkwijze om creativiteit te stimuleren bij studenten en leerlingen. Natuurlijk een goed idee om het boek te lezen, maar John Spencer introduceert zelf kort wat de cyclus inhoudt in één van zijn sketchy videos:

LAUNCH is een acronym voor:

  • L = look, listen and learn
  • A = ask lots of questions
  • U = understand the problem or process
  • N = navigate ideas
  • C = create
  • H = highlight what’s working and failing

Then it is LAUNCH time.

De leerlingen presenteren hun werk aan een publiek. Dat kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld dat ze hun publiek overtuigen van hun ontwerp, of een moment om te kijken of het idee werkt.

Breed

Research isn’t about reading. It’s about discovery.

Wat me aanspreekt, is dat Spencer en Juliani een brede opvatting hebben van creativiteit en onderzoek. Creativiteit is niet beperkt tot ‘iets maken’ en onderzoek niet tot het lezen van boeken of informatie op internet. De LAUNCH-cyclus is dan ook niet bedoeld om strikt te volgen, maar om houvast te geven tijdens het proces.

Het boek geeft handige aanwijzingen om in de cyclus te implementeren. De manier van denken en doen is anders, het kost tijd om dat te ontwikkelen. Hoe help ik leerlingen om betere vragen te stellen? Hoe ga ik flexibel om met de cyclus, zodat het niet een strak stappenplan wordt?

Ondanks hun brede opvatting over creativiteit, zijn de opbrengsten die beschreven worden toch producten. Dat vind ik een beetje verwarrend. Ik ben benieuwd of ze ook voorbeelden hebben van andere vormen van opbrengsten, bijvoorbeeld het leren van een vaardigheid of het bereiken van iets als groep. Tegelijk: alle vrijheid om dat uit te proberen.