Hulpmiddelen voor het maken en beoordelen van een spreekbeurt

doelgroep basisschoolleerlingen vanaf groep 5
kerndoel leerlingen die een spreekbeurt maken, werken aan kerndoel 1 en 2 (Nederlands, mondeling onderwijs).

Maken

Net als met een werkstuk krijgen ook bijna alle basisschoolleerlingen te maken met een spreekbeurt met een presentatie. Voor een deel is de werkwijze hetzelfde als bij een werkstuk. Ook hiervoor geldt: waar begin je en hoe pak je dat aan?

Met dit A4tje (of de aangepaste versie op twee A4tjes) hebben leerlingen alles in beeld wat ze moeten doen voor het houden van een spreekbeurt.

  • Hoe ziet een spreekbeurt met presentatie er uit?

  • Hoe kies je een onderwerp?

  • Hoe schrijf je voor je spreekbeurt?

  • Hoe oefen je voor je spreekbeurt?

Beoordelen

Wil je werken met het A4tje? Gebruik dan ook het bijbehorende beoordelingsformulier.

Ik vind het belangrijk dat de leerlingen van te voren weten, waar ze op beoordeeld worden. Of zoals Hattie zegt: ‘Let the students know what success looks like’. De leerlingen kunnen de beoordeling zelf doorlopen om te kijken of ze aan alle punten hebben gedacht. Zo sluit de beoordeling aan bij de manier waarop de leerkracht van de leerlingen verwacht dat ze werken.

Er zijn drie varianten van het beoordelingsformulier, waarvan er twee digitaal ingevuld kunnen worden.

  • Een printversie

  • Een formulier dat een cijfer presenteert aan het einde

  • Een formulier dat de score omzet in een beoordeling van onvoldoende tot zeer goed

Versie voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

Op verzoek heb ik een aangepaste versie gemaakt voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of leerlingen binnen cluster 2 onderwijs. In deze versie staan alle stappen onder elkaar op twee A4tjes. De leerlingen kunnen van boven naar beneden de stappen volgen.