Voor de Koningskerk in Deventer heb ik een rapport over de samenwerkingsgemeente samengevat in een infographic.

De infographic laat zien wat de uitgangspunten en doelen van de gemeente zijn, hoe de gemeente is samengesteld, welke talenten er zijn, hoe de gemeenteleden een netwerk vormen en welke activiteiten in dat netwerk plaatsvinden.

De infographic is bedoeld als praatplaat voor de gemeente om samen na te denken over de toekomst van de gemeente.