Stichting Present Deventer publiceert jaarlijks een verkort jaarverslag om de werkzaamheden en financiën te verantwoorden. Dit jaar bestaat Stichting Present Deventer 10 jaar.