Voor de Pieter Jongelingschool in Arnhem maakte ik een kleurrijke schoolgids.

Ik herordende en herschreef de teksten uit de bestaande schoolgids. De korte en duidelijke teskten sluiten aan bij de kernwaarden waar het onderwijs op ‘de PJ’ voor staat. De kleurrijke schoolgids is meerdere jaren te gebruiken. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, wordt een inlegvel met de uitstroomgegevens bijgevoegd.

Voor de opmaak van de gids maakte ik bij elke kernwaarde een afbeelding die aansluit bij het logo van de school. Het vogeltje komt uit het welkomboekje dat ik eerder maakte.