Voor Kindcentrum De Bongerd heb de afpsraken om goed met elkaar om te gaan verwerkt in een vroijke poster. In de poster komen de plaatjes terug die ik maakte bij de kernwaarden van het kindcentrum.