In opdracht van Hogeschool Viaa en Stichting Present Nederland ontwikkelde ik lesmateriaal voor groepen leerlingen die zich vrijwillig in willen zetten voor kwetsbare mensen in hun omgeving.

Burgerschapsvorming door mee te doen aan een Presentproject

Meedoen aan een Presentproject draagt bij aan actief burgerschap, de bereidheid en het vermogen een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Scholen die Present zijn, werken met hun projecten expliciet aan de domeinen participatie en identiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Ze verkennen hun eigen identiteit en die van degene(n) die zij binnen hun project ontmoeten. Daarnaast oefenen ze in de praktijk door deel te nemen aan een project. Het project wordt door de medewerker van Present georganiseerd. Waar het kan worden de leerlingen daarbij ingeschakeld. Bij een Presentproject gaan de handen uit de mouwen en wordt praktische of sociale hulp geboden.

Stichting Present

Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar anderen om te zien. Present doet dat door groepen mensen te helpen om zich in te zetten voor anderen in hun woonplaats. Ook een schoolklas kan iets voor een ander doen. Er wordt dan een project gezocht dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de leerlingen. Present begeleidt de ontmoeting met bijvoorbeeld bewoners van een woongroep voor mensen met een beperking, cliënten van een zorgboerderij of ouderen in een verzorgingstehuis. Present werkt hiervoor nauw samen met de professionals in de wijk.

Ook werken met ‘Onze school is Present’? Neem contact op met de lokale stichting in de buurt van jouw school of klik hier voor meer informatie over meedoen als school.

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal biedt lesstof voor twee dagdelen rondom een externe activiteit. Het doel van dit lesmateriaal is om de leerlingen bewust voor te bereiden op een project. Ook evalueren de leerlingen samen hun project. Bij de evaluatie denken de leerlingen ook na over de actieve rol die ze kunnen innemen in hun eigen omgeving.
De lessen sluiten aan bij de talenten van de leerlingen. Zo ervaren de leerlingen dat zij bijdragen aan het project en aan de eigen groep.

Er kan ook gekozen worden voor het opbouwen van een portfolio met de kinderen. Ze kunnen dan van elk project waar ze aan meedoen in de loop van hun basisschooltijd de werkbladen met foto’s, ervaringen en verhalen bewaren.

Onderzoeksrapport

De methode is in uitgebreid getest door Hogeschool Viaa. Negen lokale stichtingen Present hebben meegedaan met het ondezoek. De restulaten staan in het onderzoeksrapport ‘Vanzelfsprekend naar elkaar omzien’.

Vormgeving

Voor de vormgeving van het materiaal heb ik gebruik gemaakt van bestaande illustraties uit het gezinnenboek van Present. In dezelfde stijl heb ik icoontjes getekend om aan te geven bij welk deel van het project het materiaal hoort. Het is een mooie map geworden met daarin vier handleidingen en losse werkbladen, zoals een voorblad voor het portfolio en een werkblad voor een fotoverslag.