Voor het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) maakte ik samen met Onderwijstuin een lessenserie over omgaan met huisdieren.

Het LICG verbetert het welzijn van gezelschapsdieren door betrouwbare informatie te bieden over het kopen en houden van alle mogelijke huisdieren.

De lessen maken kinderen ervan bewust dat een huisdier een levend wezen is, waar je goed mee om moet (leren) gaan. Ze ontdekken op een leuke en inhoudelijke manier meer over huisdieren.

Er zijn twee varianten:

De lessenserie wordt aangeboden via livecloud.online. Beide varianten kunnen met en zonder devices worden gevolgd.