Voor Kindcentrum Aqaumarijn in Zwolle heb ik een serie posters gemaakt waarin de jaarplannen in tekst en beeld te zien zijn.

Kindcentrum Aquamarijn

Het kindcentrum voor biedt opvang en onderwijs onder èèn dak. Dagelijks komen hier kinderen vanaf 3 maanden tot 12 jaar om samen te spelen, te ontdekken en om te leren. Het kindcentrum biedt onderdak aan ongeveer 225 kinderen. Iedereen mag zien waar het Kindcentrum voor staat en aan werkt, onder andere door de vier posters die we hebben gemaakt. De posters hangen op verschillende plekken in de school op A1 en A3 formaat.

Posters

Er zijn vier posters:

  • Samen met ouders leren ontwikkelen
  • Doorgaande ontwikkeling
  • Sta op en schitter
  • Ik leer zelf