Voor Graafschap Bibliotheken, Yunio en Home-Start Zutphen maakte ik een praatplaat Kansrijke Start Taalontwikkeling.

Op de praatplaat staat een overzicht van het aanbod voor taalontwikkeling in Zutphen en omgeving. Het aanbod varieert van BoekStart in de bibliotheek tot Thuisbegeleiding op verwijzing. Professionals kunnen de praatplaat erbij pakken in een gesprek met ouders en ouders helpen bij het eerste contact. De gekleurde tekst geeft aan welk aanbod gratis is, wat een betaalde dienst is en waar een verwijzing voor nodig is.