Voor Velco werk ik mee aan de ontwikkeling van modules voor Interactief Micro Leren (IML). Voor Velco ontwikkel ik samen met het team de modules voor tijdens de cursus, op kantoor of thuis. Daarbij zorg ik voor eenduidige teksten en instructies. Ook geef ik aanwijzingen voor (of ben ik aanwezig bij) de fotoshoots om precies dat in beeld te brengen wat de cursisten nodig hebben. Met de modules leren de cursisten zelfstandig nieuwe handelingen, frissen hun kennis op  of worden zich meer bewust van hun (werk)omgeving en wat dat voor hen als BHV-er betekent.

Bedrijfshulpverlening

Velco is gespecialiseerd in brandveiligheid en bedrijfshulpverlening. Velco ontvangt dagelijks cursisten in het oefencentrum. De cursisten leren in realistische situaties wat het is om een brand te blussen, een pand te ontruimen en spoedeisende eerste hulp te verlenen. Ook wordt geoefend met reanimeren. Veel cursisten komen jaarlijks terug om hun kennis op te frissen. In de praktijk blijkt dat dan veel kennis en kunde is weggezakt. Daarom worden de cursussen aangevuld met IML.

Interactief Micro Leren

IML is een product van FutureLifeResearch. IML is een afkorting voor Interactief Micro Leren. Dit is een spannende, actieve manier van leren en ontwikkelen via een webapp. BHV-ers kunnen met de webapp aan de slag waar en wanneer het hun uitkomt. Ze werken mobiel of op de computer aan makkelijke, praktische opdrachten die ze meteen in praktijk kunnen brengen. Er zijn korte modules en uitgebreide stappenplannen voor tijdens de cursus, op het werk of thuis. De opdrachten zijn ontworpen door gedrags- en onderwijsexperts en leuk om te doen. De BHV-er kiest zelf uit het palet aan mogelijkheden, waardoor de motivatie groot blijft.

Cursus met IML

De cursisten gebruiken IML tijdens de cursus. Ze werken dan in groepjes van vier. Eén cursist speelt het slachtoffer, één de hulpverlener, de derde geeft de hulpverlener instructies en de vierde observeert de hulpverlener. De observant beoordeelt wat de hulpverlener doet en geeft feedback. Zo werken de cursisten cursus de training samen aan het aanleren van de levensreddende handelingen. Deze modules zijn ook beschikbaar na de training. De cursisten kunnen deze nalezen of zelfs de oefeningen herhalen met collega’s.