De id-o-matic fantasiekaarten zijn aantrekkelijke keuzewerkopdrachten waarmee de kinderen zelfstandig een creatieve uitdaging aangaan.

Passende creatieve uitdaging

Vrijwel alle leerkrachten zijn druk met het bieden van maatwerk aan de leerlingen. Taal, rekenen, lezen, daarvoor zijn voldoende middelen te krijgen. Om de leerlingen ook op het creatieve vlak een passende uitdaging te bieden zijn de id-o-matic fantasiekaarten ontwikkeld.

Meer informatie over bestellen en de id-o-matic fantasiekaarten is te vinden op id-o-matic.nl.