Ik schreef scripts en maakte uitleganimaties voor de online leeromgeving Got it?! Rekenen.

Got it?!

Got it?! is een adaptieve leeromgeving voor rekenen en taal van van ThiemeMeuelnhoff. De digitale leeromgeving is ideaal in klassen met leerlingen op verschillende niveaus. Met Got it oefenen leerlingen rekenen met oefenstof op hun eigen niveau.

Elke leerling heeft zijn eigen kenniskaart. Daarin is in één oogopslag te zien is in hoeverre de leerling het gewenste referentieniveau beheerst. Op basis van hiaten krijgt een leerling oefenstof en uitleganimaties aangereikt.  Meer over Got it?!

Uitleganimaties

In de uitleganimaties wordt in ongeveer één minuut een korte uitleg gegeven van ‘hoe het ook al weer zat’. De onderwerpen variëren van uitrekenen met een rekenmachine tot het bepalen van inhoud van een figuur. De onderwerpen worden in een praktische situatie uitgelegd.

Kijk naar een Demo in Got it?! Rekenen. In deze demo ook uitlegfilmpjes van mij te zien.