Voor Velco Academy maakte ik ondersteunende tekeningen om te leren over brand en rook.  De tekeningen worden gebruikt in de modules. Met de modules leren de cursisten zelfstandig nieuwe handelingen, frissen hun kennis op  of worden zich meer bewust van hun (werk)omgeving en wat dat voor hen als BHV-er betekent.

Bedrijfshulpverlening

Velco is gespecialiseerd in brandveiligheid en bedrijfshulpverlening. Velco ontvangt dagelijks cursisten in het oefencentrum. De cursisten leren in realistische situaties wat het is om een brand te blussen, een pand te ontruimen en spoedeisende eerste hulp te verlenen. Ook wordt geoefend met reanimeren. Veel cursisten komen jaarlijks terug om hun kennis op te frissen. In de praktijk blijkt dat dan veel kennis en kunde is weggezakt. Daarom worden de cursussen aangevuld met IML.