Vandaag is de Lego BuildToExpress gekomen. Ik heb de BuildToExpress Core Set 45110 gekocht naar aanleiding van een inspirerend gesprek bij de LEGO Education Innovation Studio Westerkwartier. Wat is BuildToExpress en waar is het voor bedoeld?

Wat zit er in de BuildToExpress doos?

Elke BuildToExpress set heeft 200 lego elementen in alle soorten, kleuren en maten: bouwblokken, delen van poppetjes, delen van een skelet, wielen, trapjes, bakjes, een bezem, bomen, enzovoort. In de doos zit ook een onderplaat om op te bouwen.

De onderdelen zijn gekozen op basis van vijf criteria:

  1. Om te bouwen met traditionele LEGO-stenen in verschillende kleuren en maten,
  2. Elementen waardoor beweging mogelijk is,
  3. Elementen die leerlingen helpen om scènes en modellen te maken van dagelijkse dingen,
  4. Een reeks elementen die als kant-en-klare metaforen kunnen worden gebruikt en
  5. Stenen om een persoonlijke betekenis aan toe te kennen.

Waar is het voor bedoeld?

Het is de bedoeling dat je elke leerling een doos geeft. En een opdracht, bijvoorbeeld: ‘Wat heb je afgelopen weekend gedaan? Beeld dat uit.’

De leerlingen gaan dan met hun eigen legodoos aan de slag. Daarna kunnen de leerlingen aan elkaar of aan de klas vertellen wat ze hebben gemaakt. De leerlingen worden aangemoedigd om over hun dagelijkse ervaringen te praten. De bouwsels helpen om hun ideeën over een bepaald onderwerp uit te leggen.

De opdracht kan ook veel abstracter zijn, bijvoorbeeld: ‘Hoe ziet respect er voor jou uit? Beeld dat uit.’ Door het combineren van elementen tot metaforen en het gebruiken van metaforen en eigenschappen kunnen de leerlingen ook hiervoor iets bouwen. Het gesprek krijgt dan een ander niveau. Een leerling kiest bijvoorbeeld vooral rode en roze blokjes, omdat hij vindt dat respect te maken heeft met liefde. Of iets heel anders.

Wat mooi is, is dat je over je bouwsel kunt praten. Vooral bij moeilijke of gevoelige gespreksonderwerpen gaat het dan niet meer over jou, maar over het bouwsel. Daarover kunnen anderen vragen stellen, het proberen te begrijpen en misschien zelfs aanvullen met eigen ervaringen.

Alle onderdelen gaan los weer terug in de doos voor een volgende keer.

 

Ik wil hier graag wat mee experimenteren. Ik vind het mooi dat er veel ruimte is voor de eigen inbreng van de leerling. Het kader is heel duidelijk: er zijn 200 blokjes en je krijgt een opdracht. Daarbinnen kan iedereen maken of verbeelden wat hij wil.