Voor Kindcentrum Kornalijn in Meppel heb ik de ontwikkelpunten van het team omgezet in drie mooie posters.

Het team van Kornalijn heeft voor de periode 2020 tot 2013 drie aandachtspunten vastgesteld: verwondering, waarderen en sfeer&structuur. Voor elk van de aandachtspunten is een poster gemaakt. De visieposters samen vormen een landschap.

In de eerste poster staat aandacht voor talent centraal: onderzoeken, spelend leren en ontdekken. Er is aandacht voor de natuur, verwondering, geloof en samen vieren.

In de omgeving van de school spelen en leren kinderen. Ze geven elkaar het goede voorbeeld. De rivier herinnert hier aan plan-do-check-act. Door zo te werken, creëert het team rust. De huizen symboliseren de ouders. Hun betrokkenheid is te zien in de denkwolkjes.

Op de laatste poster staat waarderen centraal. Kinderen worden gestimuleerd om te ontwikkelen en het eigen leerproces te kennen en beoordelen. Ze krijgen veel eigen inbreng in de doelen waar ze aan willen werken.