Hulpmiddelen voor het houden en beoordelen van een boekenbeurt

doelgroep basisschoolleerlingen vanaf groep (4) 5
kerndoel leerlingen die een boekenbeurt of boekpresentatie houden, werken aan kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Maken

Met dit A4tje hebben leerlingen alles in beeld wat ze moeten doen bij het houden van een boekenbeurt. Aan de hand van het stappenplan kunnen ze een creatieve boekpresentatie maken.

De ‘boekenbeurt nieuwe stijl’ (meer hierover in de blog) levert met de juiste voorbereiding mooie dingen op. In de test geven kindern aan dat ze gemotiveerder zijn om te lezen.

  • Hoe kies je een boek?

  • Wat weet je van het boek?

  • Wat vind je van het boek?

  • Maak iets bij het boek. Welk verhaal vertel jij?

Voorbereiding

Neem vooraf samen de stappen door, zodat de kinderen weten wat van hen verwacht wordt. Bespreek ook dat de kinderen tijdens het lezen al dingen kunnen opschrijven voor het voorwerk, bijvoorbeeld een mooie zin, iets wat opvalt, een mening, een nieuwe gedachte, een stuk dat saai is, … Leer de kinderen om het nummer van de bladzijde erbij te zetten, zodat ze het makkelijk terug kunnen vinden.

Er zijn drie varianten

De eerste versie is het eenvoudigst, de laatste heeft de meeste uitdaging. Er staat een indicatie van niveau op, maar deel de A4tjes vooral naar eigen inzicht uit aan de kinderen. De eenvoudige versie kan voor goede lezers in groep 4 ook een mooie uitdaging zijn.

stappenplan boekenbeurt boekpresentatie
stappenplan boekenbeurt boekpresentatie
stappenplan boekenbeurt boekpresentatie

Beoordelen

Wat is je doel met de boekenbeurt?

Optie 1. Het gaat om leesplezier. Beoordeel niet.

Als je met de boekenbeurt leesplezier wilt stimuleren, voegt een beoordeling niet zoveel toe. Het doel is dat kinderen lezen en anderen enthousiast maken voor het boek dat zij hebben gelezen. Je kunt prima op een lijstje bijhouden wie er aan de beurt is geweest. Ik hoop dat kinderen zó enthousiast worden over verhalen, dat nog een keer iets willen presenteren.

Optie 2. Simpel beoordelingsmodel

Wil je meer vastleggen over de boekenbeurt? Dat kan. Je kunt de boekenbeurt niet stap voor stap beoordelen, zoals bij Hoe maak je een werkstuk en Hoe maak je een spreekbeurt, omdat je een creatief proces beoordeelt.

Het beoordelingsmodel is daarom simpel. Je geeft een score op vier onderdelen.

Geen onvoldoende

Laat een kind pas presenteren, als je inschat dat het een positieve ervaring wordt. Het gaat om het lezen en voortborduren op een verhaal. Trage lezers kunnen ook over een deel van een boek een boekenbeurt te houden.

  • De testversie voor de beoordeling is een printversie met twee pagina’s. Op de eerste pagina kun je een eindscore uitrekenen. Op de tweede pagina geef je alleen een oordeel van voldoende tot zeer goed.

boekenbeurt nieuwe stijl

Ik heb nog weinig reacties op het beoordelingsmodel. Wil je er iets over kwijt, laat het me weten!