Loading...
producten 2017-11-10T07:23:57+00:00

Op deze pagina een overzicht van mijn producten. Sommige producten zijn gratis en kun je downloaden. Bij de andere producten staat een verwijzing naar de pagina of website met bestelinformatie.

Hoe maak je een …

Een werkstuk maken klinkt makkelijker dan het is. Geef je leerlingen met het A4tje Hoe maak je een werkstuk? houvast. En vergeet niet om meteen te laten zien hoe je gaat beoordelen!

Download Gratis

Net als met een werkstuk krijgen ook bijna alle basisschoolleerlingen te maken met een spreekbeurt met een presentatie. Voor een deel is de werkwijze hetzelfde als bij een werkstuk. Hoe pak je dat aan?

Download Gratis

Fantasiekaarten

De id-o-matic fantasiekaarten zijn aantrekkelijke keuzewerkopdrachten waarmee de kinderen zelfstandig een creatieve uitdaging aangaan.

Vrijwel alle leerkrachten zijn druk met het bieden van maatwerk aan de leerlingen. Taal, rekenen, lezen, daarvoor zijn voldoende middelen te krijgen. Om de leerlingen ook op het creatieve vlak een passende uitdaging te bieden zijn de id-o-matic fantasiekaarten ontwikkeld.

Bij diverse thema’s zijn gratis fantasiekaarten beschikbaar. Ontdek dat het werken met de fantasiekaarten ruimte geeft aan de ideeën van de leerlingen en dat het toch duidelijk is wat ze moeten doen. Probeer het uit!

Meer informatie over bestellen en de id-o-matic fantasiekaarten is te vinden op id-o-matic.nl.

id-o-matic.nl

Werkboeken voor extra uitdaging in groep 3/4

Werkboek Olle is een vakoverstijgend werkboek voor groep 3 van de basisschool bij het leesboek Olle. Het werkboek is nog te koop, maar helaas is het leesboek van Willem Vromant alleen tweedehands verkrijgbaar.

Meer over het werkboek

Het werkboek Letterrijk is een vakoverstijgend werkboek om een extra uitdaging te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 4. In het werkboek staan uitdagende opdrachten over verschillende thema’s rondom letters.

Download Gratis

Boek

In ‘Wie maken het onderwijs? Teksten om van te leren’ tonen 15 educatieve auteurs de vele aspecten van hun werk.

Inhoud

Wie maken al die leermiddelen die dagelijks door duizenden leerligen, deelnemers, scholieren en studenten worden gebruikt?
Het werk van educatieve auteurs komt vrijwel nooit in de spotlights. Wie zijn die stille makers met hun verrijkende invloed op leerlingen, scholieren en studenten? Vijftien (educatieve) auteurs geven antwoorden op vragen als:

 • Wie zoekt de plaatjes uit?
 • Wat wordt er in het onderwijsveld bedoeld met creativiteit?
 • Zitten er verborgen boodschappen in lesboeken?
 • Op hoeveel manieren kun je een vraag stellen?
 • Wat is een goede (les)tekst?
 • Hoe ga je om met feedback?
 • Hoe lang duurt het voordat een schoolboek klaar is?
 • Wanneer weet je of een leermiddel ook aanslaat bij de doelgroep?
 • Moet je meer dan een jaar op je geld wachten?
 • Wat betekenen al die formuleringen in een auteurscontract?

Mijn artikelen

Voor het boek schreef ik twee artikelen:

 • Buit, P. (2015). De vloek van kennis. In Kruis, J. (Red.), Wie maken het onderwijs. Teksten om van te leren (pp. 19-25). Hafsen: Schoolvoorbeeld.
 • Buit, P. (2015). Creatief binnen de kaders. In Kruis, J. (Red.), Wie maken het onderwijs. Teksten om van te leren (pp. 99-105). Hafsen: Schoolvoorbeeld.
wie maken het onderwijs